OFERTA

Dowiedz się co obejmuje obszar naszej działalności.

Wybierz interesujący Ciebie obszar naszej działalności, kliknij i sprawdź co możemy Tobie zaoferować:
 

FINANSOWANIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

W obliczu dużej ilości banków oraz ofert ciężko jest znaleźć tą jedną najlepszą – szczególnie jeśli cenimy swój czas lub zwyczajnie nie mamy dużo czasu na pozyskanie środków. Ciągłe zmiany w ofertach bankowych oraz znaczna rozbieżność między broszurą reklamową i ofertą wstępną, a ofertą finalną sprawia, że ciężko się w tym wszystkim odnaleźć. A czas poświęcony na poszukiwania na marne - jest nie do odzyskania. Dlatego jesteśmy. W Future Finance wszystkie oferty mamy w jednym miejscu. Doświadczony ekspert finansowy wyjaśni Państwu wszelkie kruczki, a ceniąc czas zarówno Państwa jak i swój, nie będzie opowiadał o ofertach reklamowych, tylko przystąpi do działania w oparciu o Państwa sytuację finansowa i konkretne informacje.

 

W Future Finance kierujemy się skutecznością i przejrzystością. Nie zależy nam na procesowaniu wniosków z góry skazanych na porażkę - gdyż jest to stratą czasu i pieniędzy, dlatego dobrze przygotowujemy się do każdego procesu i działamy tam, gdzie mamy realne szanse na uzyskanie założonej dla Klienta oferty.

 

Gwarantujemy dostęp do najlepszych ofert kredytowych dostępnych na rynku, przeznaczonych na wszelkie możliwe cele. Zawsze znajdziemy dla Państwa ofertę skrojoną na miarę, dopasowaną do Państwa potrzeb, preferencji oraz aktualnej sytuacji finansowej. Ekspert finansowy Future Finance przeprowadzi Państwa przez całą procedurę kredytową od momentu spisania wniosku i zebrania potrzebnych dokumentów, po finalizację umowy i wsparcie przez cały okres jej trwania. Pomoże także wynegocjować atrakcyjne warunki kredytowe.

 

Oferta finansowania Future Finance skierowana do klientów indywidualnych obejmuje m.in.:

 

- Kredyty hipoteczne - najtańsza forma pozyskania środków na kupno bądź remont domu lub mieszkania, czy też o budowę domu. Więcej informacji >

- Kredyty hipoteczne z MDM - kredyt hipoteczny z dofinansowaniem w ramach rządowego progamu "Mieszkanie dla Młodych". 

- Pożyczki hipoteczne - pożyczka na dowolny cel, której głównym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości, która jest własnością pożyczkobiorcy. Warunki pożyczki hipotecznej są zbliżone do kredytu hipotecznego. 

- Kredyty refinansowe - kredyt skierowany do osób, które już posiadają kredyt hipoteczny, jednak nie odpowiadają im jego warunki. Kredyt refinansowany pozwala na przekształcenie obecnego kredytu w tańszy, na lepszych warunkach.

- Kredyty konsolidacyjne - idealne rozwiązanie w przypadku posiadania kilku zobowiązań w różnych bankach. Konsolidując  zobowiązania przekształcamy wszystkie kredyty w jeden, z niższą ratą, na lepszych warunkach, często, jeśli istnieje taka potrzeba, uzyskując jeszcze dodatkową gotówkę na dowolny cel, co bez konsolidacji nie jest możliwe ze względu na brak zdolności kredytowej.

- Kredyty gotówkowe - taki kredyt jest najszybszą i najłatwiejszą formą pozyskania finansowania na dowolny cel. W większości przypadków gotówkę można uzyskać przedstawiając jedynie dowód osobisty oraz dokumenty potwierdzające wysokość zarobków.

- Kredyty samochodowe - kredyt przeznaczonym wyłącznie na zakup pojazdu silnikowego (m.in. samochody, ciągniki, motocykle, motorówki). Kwota kredytu jest praktycznie dowolna. Maksymalny czas spłaty takiego kredytu to okres 10 lat. 

- Szybkie pożyczki gotówkowe - jest to szybka pożyczka gotówkowa dla każdego, bez zbędnych formalności, wypłacana ekspresowo. Jest to także dobre rozwiązanie dla osób ze złą historią kredytową w BIK. 

 

 

FINANSOWANIE DLA FIRM

W Future Finance wspieramy przedsiębiorców w uzyskaniu finansowania na każdym etapie rozwoju biznesu. Posiadamy rozwiązania finansowe zarówno dla młodych przedsiębiorców i start-upów, jak i wieloletnich firm czy dużych spółek z ugruntowaną pozycją na rynku, poszukujących nowych inwestycji.
 

Współpracujemy z wiodącymi bankami i instytucjami specjalizującymi się w rozwiązaniach dla firm oraz posiadamy bogatą wiedzę w zakresie finansowania przedsiębiorstw. Wszystko to pozwala nam przygotować unikalną ofertę dla każdego rodzaju biznesu. Zapewniamy dostęp do wielu rozwiązań kredytowych pomagających sfinansować najróżniejsze potrzeby przedsiębiorców – począwszy od poprawy płynności finansowej, na dużych inwestycjach skończywszy.

Oferta Future Finance skierowana do firm i przedsiębiorców obejmuje m. in.:
 

- Kredyty obrotowe - forma kredytu bankowego przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Kredyt obrotowy pozwala na zapewnienie przedsiębiorstwu płynności finansowej – umożliwia regulowanie bieżących zobowiązań przy braku gotówki, która np. bywa zamrożona w należnościach od dłużników.

- Kredyt w rachunku bieżącym - kredyt pozwalający na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, którego celem jest krótkotrwałe zwiększenie płynności gotówkowej poprzez zwiększenie stanu gotówki będącej do dyspozycji firmy. Kredyt w rachunku bieżącym może być przeznaczony na dowolny cel.

- Kredyty inwestycyjne - kredyt inwestycyjny dla firm to idealny sposób na rozwój własnej firmy za pomocą finansowania zewnętrznego. Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony m.in. na zakup, modernizację lub remont majątku trwałego; spłatę zobowiązań inwestycyjnych firmy w innym banku; inwestycje w majątek trwały firmy (zakup maszyn, urządzeń, nieruchomości, środków transportu); czy też inwestycje od tzw. „zera”.

- Kredyty „na start” - jest to rozwiązanie dla początkujących i dopiero powstających przedsiębiorstw. O kredyt można się ubiegać już pierwszego dnia po założeniu działalności. Dzięki atrakcyjnemu oprocentowaniu i długiemu okresowi kredytowania (nawet do 5 lat) można zyskać wysoki kapitał na rozpoczęcie działalności.

- Kredyty konsolidacyjne - inaczej kredyt refinansowy, jest to idealny sposób na zamianę kilku kredytów firmowych w jeden, udzielony na korzystniejszych warunkach. Głównymi zaletami tego rodzaju finansowania jest obniżenie kosztów związanych z obsługą kredytów i możliwość wydłużenia okresu kredytowania, co bezpośrednio przekłada się na zmniejszenie wysokości raty kredytowej. Połączenie kilku kredytów w jeden daje także możliwość uzyskania dodatkowych środków finansowych na dowolny cel lub bieżące finansowanie działalności gospodarczej.

- Kredyt dla PROFESJONALISTÓW - tego typu finansowanie jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które potrzebują gotówki na rozwój swojej działalności. Kredyt można przeznaczyć również na refinansowanie kredytów zaciągniętych w innych bankach. Warunkiem przyznania kredytu jest wykonywanie zawodu z określonej grupy.

- Faktoring - forma finansowania przeznaczona dla firm prowadzących sprzedaż towarów i usług innym firmom lub instytucjom, które wystawiają faktury z odroczonym terminem płatności. Jest to wykup przez podmiot świadczący usługę faktoringu (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw (inaczej faktorantów) należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw i usług oraz na świadczeniu na ich rzecz dodatkowych usług (m. in. inkaso należności, monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń, pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności).

- Leasing samochodów, maszyn i urządzeń - bardzo popularna forma finansowania działań inwestycyjnych w przedmioty materialne jak i w wartości niematerialne i prawne. Oferujemy trzy formy leasingu, tj. operacyjny, finansowy i zwrotny. Z leasingu mogą korzystać zarówno małe firmy jak i duże przedsiębiorstwa. Leasing samochodowy obejmuje samochody osobowe, ciężarowe i dostawcze. Oferta leasingu maszyn i urządzeń obejmuje leasing urządzeń od sprzętu IT poprzez urządzenia gastronomiczne, budowlane, medyczne i inne. Więcej informacji >

Oferta finansowania dla firm przeznaczona jest dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą. Dotyczy to zarówno małych firm, jak i spółek.

 

 

LEASINGI

W Future Finance współpracujemy z wieloma bankami i towarzystwami leasingowymi, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować ofertę leasingową do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Jesteśmy Brokerem Leasingowym. Z większością towarzystw leasingowych mamy podpisane bezpośrednie umowy współpracy.

Leasing oferowany przez Future Finance obejmuje:

- samochody osobowe,

- samochody ciężarowe,

- samochody dostawcze,

- maszyny i urządzenia od sprzętu IT poprzez urządzenia gastronomiczne, budowlane, medyczne i inne.

Leasing to umowa wynajmu między wynajmującym (leasingodawcą, firmą leasingową) i najemcą (leasingobiorcą). Jest to bardzo przyjazna i opłacalna forma finansowania zakupu środków trwałych w firmie. Leasing niesie za sobą również wiele korzyści prawno-podatkowych, takich jak możliwość obniżenia płaconych podatków czy brak konieczności wykupu sprzętu po okresie leasingu. W ramach leasingu jedna ze stron umowy (finansujący, leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (korzystającemu, leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy na pewien uzgodniony w umowie leasingu okres czasu, w zamian za ustalone opłaty ratalne (raty leasingowe).

Główne zalety leasingu to:

- niewielkie zaangażowanie własnego kapitału,

- łatwiejszy dostęp do źródła finansowania niż w przypadku kredytu,

- wygoda - w większości przypadków leasingodawcy biorą na siebie wiele obowiązków związanych z zakupem, ubezpieczeniem   i konserwacją sprzętu oraz likwidacją szkód,

- korzyści bilansowe w przypadku leasingu operacyjnego, gdyż nie jest on wliczany do wartości aktywów bilansowych (dzięki   czemu suma aktywów nie zmienia się i jednocześnie wzrasta zysk firmy), ani nie jest też uwidaczniana jako zobowiązanie w bilansie korzystającego (oznacza to, że nie powiększa zadłużenia i pomaga podtrzymać silny wizerunek firmy),

- możliwość negocjacji korzystniejszych warunków płatności, gdyż firma leasingowa jest zwykle bardziej wiarygodnym    kontrahentem finansowym niż przyszły leasingobiorca,

- obniżenie zobowiązań podatkowych (tarcza podatkowa),

- możliwość rozliczenia podatku VAT.

Oferujemy trzy formy leasingu:

- Leasing operacyjny - charakteryzuje się relatywnie krótkim okresem trwania umowy (rok – dwa lata). Przy tej formie przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy (np. firmy leasingowej), zatem amortyzacja także leży po jego stronie. Leasingobiorca zaś ponosi koszty uzyskania przychodu, czyli raty leasingowe, do których doliczany jest podatek VAT oraz opłata wstępna. Suma ustalonych w umowie opłat, pomniejszona o należny podatek VAT, odpowiadać musi co najmniej wartości początkowej środków trwałych. Po zakończeniu okresu trwania umowy leasingobiorca ma prawo do wykupu użytkowanego przedmiotu.

- Leasing finansowy - charakteryzuje się okresem trwania zbliżonym do przewidywanego okresu użytkowania przedmiotu leasingu (najczęściej 5-7 lat, a w odniesieniu do nieruchomości nawet 30 lat). Przy tej formie, przeciwnie do leasingu operacyjnego, przedmiot leasingu zostaje zaliczony do składników majątkowych leasingobiorcy. To na leasingobiorcy spoczywa obowiązek amortyzacyjny. Dodatkowo do kosztów uzyskania przychodów leasingobiorca może zaliczyć jedynie część odsetkową raty leasingowej. Podatek VAT natomiast leasingobiorca musi uiścić w całości z góry, przy pierwszej racie, tuż po odbiorze przedmiotu. Ważny jest fakt, że leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu leasingu automatycznie po wpłacie ostatniej raty.

- Leasing zwrotny - polega na tym, że przedsiębiorstwo (firma) odsprzedaje swój majątek leasingodawcy za gotówkę, a następnie korzysta z niego na podstawie umowy leasingu. Ten rodzaj leasingu ma na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa i uwolnienie zamrożonych środków finansowych. Leasing zwrotny może przynieść korzyści przede wszystkim tym jednostkom, które posiadają wysoką wartość środków trwałych przy jednoczesnych niedostatkach kapitału obrotowego lub chcą w krótkim czasie pozyskać kapitał na dalsze inwestycje.

Zapraszamy do kontaktu! Sprawdzenie możliwych ofert leasingu nic nie kosztuje.

Często jesteśmy w stanie zaproponować lepsze warunki leasingowe niż konkurencja.

 

Warto się przekonać! Zapraszamy!

 

 

NIERUCHOMOŚCI

W Future Finance oferujemy kompleksową pomoc przy zakupie nieruchomości znajdujących się na rynku trójmiejskim i w okolicach oraz przy sprzedaży nieruchomości na tym obszarze. 

Obecnie pracujemy nad wprowadzeniem kompleksowych usług biura nieruchomości, jako drugiego filaru naszej działalności, ale już teraz jesteśmy w stanie asystować Państwu przy poszukiwaniu nieruchomości do nabycia - czy to mieszkalnej, biurowej, czy też działki pod inwestycję. Wspomożemy również Państwa przy sprzedaży nieruchomości należącej do Państwa - domu, mieszkania, działki czy też pomieszczenia biurowego.
 

Co ważne, pomagamy w negocjacjach cenowych przy sprzedaży/kupnie nieruchomości zarówno na runku pierwotnym, jak i wtórnym. Jesteśmy też w stanie pomóc przy szukaniu ciekawych inwestycji i nieruchomości.

Współpracujemy z większością firm deweloperskich na rynku trójmiejskim, jak i z ogromną liczbą deweloperów spoza Trójmiasta.

Mamy dostęp do aktualnych informacji dotyczących rynku nieruchomości, jak i do tych związanych z przedsięwzięciami i inwestycjami deweloperskimi, co może być szalenie pomocne na etapie poszukiwania nieruchomości przez Państwa, bez względu na cel. Służymy radą, pomocą i swoją wiedzą z zakresu branży nieruchomości jak i możliwości finansowania tego typu przedsięwzięć. 

Istotny jest fakt, że współpracujemy także z wieloma biurami nieruchomosci na terenie województwa pomorskiego jak i warmińsko-mazurskiego. Biura te są w stanie wyszukać i monitorować dla naszego Klienta konkretną nieruchomość, dostosowaną do jego wymagań i potrzeb. Znajdziemy Państwu nieruchomość na miarę Państwa potrzeb.

Jeśli potrzebują Państwo usług architekta wnętrz, także jesteśmy w stanie doradzić i polecić kilka zaufanych osób z rozbudowanym portfolio, które świadczą usługi na bardzo wysokim poziomie na rynku trójmiejskim. 

Jeśli poszukują Państwo nieruchomości lub chcą ją sprzedać, zapraszamy do skorzystania z naszych usług

i sprawdzenia co możemy Państwu zaoferować. Zaoszczędzą Państwo mnóstwo czasu i niepotrzebnych formalności.

Przedstawimy Państwu nasza ofertę i jeśli będzie potrzeba, zajmiemy się także przygotowaniem całej

procedury finansowania zakupu. Wszytko w jednym miejscu!
 

Zapraszamy do kontaktu i sprawdzenia naszej oferty z zakresu finansowania NIERUCHOMOŚCI!

 

 

OFERTA DLA CUDZOZIEMCÓW

Jeśli pochodzą Państwo spoza granic Polski, ale żyją, pracują i chcą osiedlić się w Polsce - pomożemy dopełnić wszelkich niezbędnych formalności, aby tego dokonać. 

Niestety wiąże się to ze spełnieniem szeregu warunków i przedłożeniem odpowiednich pism w instytucjach państwowych, ale jesteśmy w stanie przeprowadzić Państwa przez ten proces.

Mamy bogata wiedzę z zakresu wnioskowania o zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. Wiemy jak sporządzić wnioski, jakie informacje są potrzebne, co warto napisać i na czym się skupić. Doradzimy Państwu, co jest niezbędne, aby takie zezwolenie otrzymać. Jakie są podstawowe wymagania i informacje, które trzeba przedstawić organom państwowym. 

Pomożemy zebrać wszelkie dokumenty oraz uzyskać odpowiednie pisma od pracodawcy, od władz kraju pochodzenia oraz organów państwowych w Polsce. 

Sporządzimy dla Państwa same wnioski i dopilnujemy, aby ich rozpatrzenie odbyło się w odpowiednich ramach czasowych. Ewentualne bariery językowe przestaną być problemem, gdyż to my w Państwa imieniu (za Państwa przyzwoleniem) będziemy zwracać się do organów państwowych odnośnie postępu w procesie uzyskania zezwolenia.

Pomożemy także we wszelkich formalnościach jeśli chodzi o zezwolenia na zamieszkanie w Polsce, zezwolenie na pobyt, zezwolenie na pracę, karty pobytu stałe i czasowe, wizy, Karty Polaka, meldunek i nadanie numeru PESEL.

Pomożemy także uzyskać odpowiednie finansowanie na zakup nieruchomości i dostarczyć odpowiednie pisma bankowe do przedłożenia przed organami państwowymi w procesie uzyskiwania zezwolenia na zakup nieruchomości na terenie Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

 

 

INWESTYCJE I OSZCZĘDZANIE

Czy chcieliby Państwo móc spełniać swoje marzenia lub zapewnić sobie wyższą emeryturę w przyszłości? A może myślą Państwo o przyszłości swoich dzieci i chcieliby zapewnić im godziwy start w dorosłość, czy też edukację na najwyższym poziomie?

W Future Finance oferujemy bogatą ofertę rozwiązań inwestycyjnych, emerytalnych i oszczędnościowych. Służymy kompleksową poradą w wyborze najkorzystniejszych opcji dostępnych na rynku. Oferujemy pomoc w wyborze produktu oraz zapewniamy wsparcie w czasie trwania inwestycji.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie inwestycji i rozwiązań oszczędnościowych daje gwarancję, że przygotowana przez nas oferta będzie najlepszą możliwą na rynku, dostosowaną przede wszystkim do sytuacji każdego Klienta.

Regularne oszczędzanie polega na systematycznym wpłacaniu określonej kwoty i nieustannym pomnażaniu gromadzonych środków w ujęciu długoterminowym. Jest to doskonałe rozwiązanie szczególnie dla tych, którzy, planują znaczne wydatki w perspektywie kilku czy nawet kilkunastu lat w przód, np. na edukację swoich dzieci, czy też zapewnienie sobie wysokiej emerytury. Wpłacane środki są inwestowane w fundusze inwestycyjne i w ten sposób następuje ich pomnażanie.
 

W naszej ofercie znajdą Państwo fundusze o zróżnicowanym potencjale ryzyka, a co za tym idzie o zróżnicowanym zysku. Mogą Państwo też podzielić swoje wpłaty pomiędzy różne fundusze, zmieniać składki oraz przenosić oszczędności z jednych funduszy do innych.

Główne korzyści inwestycji i planów regularnego oszczędzania to:​

- zabezpieczenie własnej emerytury, 

- zapewnienie bezpieczeństwa finansowego rodziny i bliskich,

- zebranie oszczędności na konkretny cel,

- zbudowanie kapitału na przyszłość​

Zalety regularnego oszczędzania to m.in.:

- oszczędzanie nie wymaga posiadania dużej kwoty kapitału,

- im dłużej trwa oszczędzanie, tym szybciej rośnie kapitał (procent składany),

- możliwość zmian wysokości wpłat,

- możliwość częściowych wypłat w trakcie trwania umowy

- stała kontrola nad środkami przez internet

- możliwość zmiany funduszy bez żadnych opłat

- zapewnione ubezpieczenie na życie

Klientom, którzy zainteresowani są ulokowaniem kapitału zapewniamy:

- porównanie różnych możliwości ulokowania posiadanych środków i wybór dopasowanego produktu,

- zobrazowanie zalet i wad każdego z proponowanych rozwiązań,

- dobranie rozwiązań finansowych dostosowanych do potrzeb, oczekiwań i możliwości Klienta

- pomoc w utworzeniu portfela inwestycyjnego,

-  pomoc w wyborze programu emerytalnego,

- dobranie najkorzystniejszego pakietu ubezpieczeniowo-inwestycyjnego na życie, w oparciu o potrzeby Klienta,

- pomoc i wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego,

- bezpłatną analizę i rekomendacje inwestycyjne,

- możliwość modyfikacji wysokości wpłat,

- dostęp do części ulokowanych środków jeszcze w trakcie trwania umowy.​

Wspólnie dokonamy analizy Państwa potrzeb i dobierzemy ofertę skrojoną na miarę.

Na podstawie naszych rekomendacji podejmiecie Państwo decyzję co do możliwych rozwiązań. 

Zapraszamy do kontaktu!

 

 

OFERTA DLA ROLNIKÓW

W ofercie finansowania posiadamy ciekawe rozwiązania także dla sektora rolniczego. W wielu bankach uzyskanie środków w formie kredytu dla rolników nie jest wcale takie proste. W Future Finance dzięki współpracy z wieloma instytucjami mamy możliwość pomocy w znalezieniu odpowiedniego rozwiązania dla każdego gospodarstwa rolnego.

W kwestii finansowania dla rolników najczęstszym problemem jest sposób liczenia zdolności kredytowej. Posiadamy obszerną wiedzę i doświadczenie z zakresu finansowania sektora rolniczego, a więc jesteśmy w stanie  wyszukać oferty, w których banki biorą pod uwagę odpowiednie wskaźniki dla danego przedsiębiorcy.

Oferujemy następujące możliwości finansowania dla przedsiębiorców z sektora rolniczego:

- kredyty obrotowe

- kredyty konsolidacyjne

- kredyty indywidualne

- kredyty inwestycyjne

- kredyty pomostowe

- pożyczki rolnicze na zakup maszyn

Cel finansowania obejmuje m.in. zakup środków do bieżącej produkcji, inwestycję w zwierzęta hodowlane, zakupu środków trwałych innych niż nieruchomości i grunty (tj.: zakupu stada podstawowego; zakupu maszyn i urządzeń (nowych i używanych)), finansowanie budowy, modernizacji, remontu budynków inwentarskich wraz z wyposażeniem, finansowanie płatności z tytułu podatku VAT, finansowanie zakupu użytków rolnych oraz gospodarstw rolnych wraz z zabudowaniami. 

Zapraszamy do kontaktu, aby poznać pełną ofertę finansowania dla sektora rolniczego

i sprawdzić jakie możliwości rozwoju działalności rolnej są w Państwa zasięgu!

 

 

UBEZPIECZENIA

W Future Finance współpracujemy z kilkunastoma Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, co sprawia, że jesteśmy w stanie znaleźć ofertę odpowiednią dla zróżnicowanych potrzeb każdego Klienta.

W naszej ofercie dostępne są następujące polisy ubezpieczeniowe:​

- Ubezpieczenia komunikacyjne OC, AC, NNW - ubezpieczenia dla posiadaczy pojazdów mechanicznych.

- Ubezpieczenia majątkowe - chronią mieszkania i domy przed zdarzeniami losowymi, m. in. takimi jak powodzie, pożary, ale i przed kradzieżą, włamaniem, uszkodzeniem mienia.

- Ubezpieczenia OC osób fizycznych w życiu prywatnym - ubezpieczenie na wypadek wyrządzenia krzywdy osobom trzecim.

- Ubezpieczenia turystyczne w podróży, koszty leczenia za granicą - ubezpieczenie na wypadek potrzeby leczenia w podróży lub nieszczęśliwych zdarzeń w podróży.

- Ubezpieczenia na życie - zazwyczaj jest podstawowym warunkiem do wypłaty kredytu hipotecznego. Równie często jest też po prostu potrzebne w naszym życiu codziennym. Takie ubezpieczenie chroni finansowo bliskich, zabezpiecza posiadane zobowiązania finansowe oraz pozwala zaplanować różne sytuacje życiowe.

- Ubezpieczenia wypadkowe NNW - przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków oraz następstwa obrażeń ciała polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

Wieloletnie doświadczenie Future Finance zapewnia Państwu gwarancję doboru najlepszych ofert. Zapewniamy pełną i przejrzystą informacje na temat wszystkich oferowanych produktów ubezpieczeniowych. Pomożemy skompletować niezbędne dokumenty, wypełnić wnioski i płynnie przejść przez proces uzyskania polisy. 

 

Gwarantujemy komfort obsługi i oszczędność czasu oraz atrakcyjne warunki ubezpieczenia.
 

Zapraszamy do kontaktu!