POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony prywatności Państwa danych oraz określa zasady korzystania z serwisu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.futurefinance.pl, zwanego dalej „Serwisem".

Brak akceptacji niniejszej Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Serwisu.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Future Finance Paweł Czarnecki z siedzibą w Gdańsku, 80-180 Gdańsk, ul. Mariana Kołodzieja 53a/4, NIP: 578 28 76 682, REGON: 222033453, zwana dalej „Future Finance", właściciel Serwisu.

1. Zbieranie danych.

Future Finance zbiera dane osób, które m.in.: pozostawiły swoje dane podczas rozmowy telefonicznej, wypełniły formularz kontaktowy znajdujący się na stronie Serwisu lub na Facebook’u, brały udział w ankiecie lub spotkały się bezpośrednio z Pośrednikiem Future Finance.

2. Zakres zbieranych danych.

W zależności od formy kontaktu z Future Finance mogą być Państwo poproszeni o podanie mniejszego lub większego zakresu informacji niezbędnych do świadczenia Państwu oferowanych przez Future Finance usług, a także niezbędnych do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym prowadzonym w danym momencie przez Future Finance.

W przypadku chęci skorzystania z usług Future Finance mogą zostać Państwo poproszeni o podanie danych zapewniających możliwość kontaktu, a w szczególności, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (e-mail) oraz numeru telefonu.

3. Cel zebrania danych

1) Podane przez Państwa dane podczas bezpośrednich spotkań z pośrednikami Future Finance, w formularzu kontaktowym na stronie własnej lub stronie Facebook, podczas targów i w mediach społecznościowych wykorzystywane są w celu świadczenia naszych usług, zapewnienia kontaktu pomiędzy Państwem a Future Finance oraz promocji produktów własnych. 

2) W zależności od Państwa decyzji wyrażonej przy wypełnianiu formularza kontaktowego lub w trakcie spotkania z Przedstawicielem Future Finance np. przy zawieraniu umowy, podane przez Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez Future Finance, a w szczególności adres poczty elektronicznej, może posłużyć do wysłania przez Future Finance informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104). 

3) Informujemy, że w celu właściwej realizacji świadczonych przez Future Finance usług oraz jedynie w zakresie udzielonej uprzednio zgody, podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych, w tym w celu promocji produktów i usług obecnych i przyszłych partnerów Future Finance.

4. Prawo dostępu

1) W każdej chwili mają Państwo możliwość zdecydowania, w jakim zakresie wykorzystywane będą Państwa dane kontaktowe. W szczególności, mogą Państwo złożyć oświadczenie woli wycofujące zgodę na otrzymywanie wiadomości o charakterze marketingowym. Każdemu z Państwa przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

2) Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych mogą Państwo dokonać poprzez przesłanie właściwego oświadczenia woli na adres biuro@futurefinance.pl.

3) Future Finance zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia Państwa danych, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu możliwości kontaktu z Państwem w zakresie zgłoszonego przez Państwa żądania.

6. Mechanizm cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Użytkownik może kontrolować pliki cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, że użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.

7. Dostęp do danych osób trzecich

  1. Do danych osobowych zbieranych przez Future Finance mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu.

  2. Państwa dane mogą być udostępniane, w przypadku wyrażenia zgody, podmiotom powiązanym.

  3. Państwa dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 

8. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

1) Future Finance, jako Administrator danych osobowych oświadcza, że przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza Państwa dane osobowe przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

2) Future Finance zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, dostarczane przez firmę hostingową nazwa.pl z siedzibą w Krakowie, która administruje naszym serwerem. Administrator naszego Serwisu zapewnia pełna ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją.

9. Wyłączenie odpowiedzialności

1) Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Future Finance, które zostały zamieszczone na stronach Serwisu gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.

2) Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje odpowiedzialności partnerów Future Finance oraz Podmiotów powiązanych za naruszenie celu i zakresu udostępnionych danych osobowych oraz naruszenia obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

10. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: biuro@futurefinance.pl.

11. Zmiany Polityki Prywatności

Future Finance zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. 
Data określona poniżej jest datą początku obowiązywania Polityki Prywatność w ostatniej wersji.

 

Data ostatniej modyfikacji: 29/08/2017

< Powrót do STRONA GŁÓWNA